Interactive Pinyin Chart

Complete with audio demonstrations and video explanations for English speakers

bpmfdtnlgkhjqxzcszhchshr
"i" as a fillerzhīchīshī
aāzhāchāshā
aiāibāipāimāidāitāināilāigāikāihāizāicāisāizhāichāishāi
anānbānpānmānfāndāntānnānlāngānkānhānzāncānsānzhānchānshānrān
angāngbāngpāngmāngfāngdāngtāngnānglānggāngkānghāngzāngcāngsāngzhāngchāngshāngrāng
aoāobāopāomāodāotāonāolāogāokāohāozāocāosāozhāochāoshāorāo
eēzhēchēshē
eiēibēipēimēifēidēinēilēigēihēizēizhēishēi
enēnbēnpēnmēnfēnnēngēnkēnhēnzēncēnsēnzhēnchēnshēnrēn
engēngbēngpēngmēngfēngdēngtēngnēnglēnggēngkēnghēngzēngcēngsēngzhēngchēngshēngrēng
erēr
i
iadiāliājiāqiāxiā
ianyānbiānpiānmiāndiāntiānniānliānjiānqiānxiān
iangyāngniāngliāngjiāngqiāngxiāng
iaoyāobiāopiāomiāodiāotiāoniāoliāojiāoqiāoxiāo
iebiēpiēmiēdiētiēniēliējiēqiēxiē
inyīnbīnpīnmīnnīnlīnjīnqīnxīn
ingyīngbīngpīngmīngdīngtīngnīnglīngjīngqīngxīng
iongyōngjiōngqiōngxiōng
iouyōumiūdiūniūliūjiūqiūxiū
oō
ongdōngtōngnōnglōnggōngkōnghōngzōngcōngsōngzhōngchōngrōng
ouōupōumōufōudōutōulōugōukōuhōuzōucōusōuzhōuchōushōurōu
uzhūchūshū
uaguākuāhuāzhuāshuā
uaiwāiguāikuāihuāizhuāichuāishuāi
uanwānduāntuānnuānluānguānkuānhuānzuāncuānsuānzhuānchuānshuānruān
uangwāngguāngkuānghuāngzhuāngchuāngshuāng
ueiwēiduītuīguīkuīhuīzuīcuīsuīzhuīchuīshuīruī
uenwēndūntūnlūngūnkūnhūnzūncūnsūnzhūnchūnshūnrūn
uengwēng
uoduōtuōnuōluōguōkuōhuōzuōcuōsuōzhuōchuōshuōruō
ünvlv
üanyuānjuānquānxuān
üeyuēnuēlvējuēquēxuē
ünyūnjūnqūnxūn